Dodržujete povinné revize a kontroly komínů? Přehled zákonných lhůt

Dodržujete povinné revize a kontroly komínů? Přehled zákonných lhůt

16. 9. 2019

S blížící se topnou sezónou je dobré si připomenout čištění, kontroly a revize komínů.

S blížící se topnou sezónou je dobré si připomenout čištění, kontroly a revize komínů. Údržba komínů je upravena v legislativě, je tedy třeba dodržovat stanovené intervaly jednotlivých úkonů. V článku najdete přehled, jak často musíte čistit a kontrolovat spalinové cesty a v jakých konkrétních situacích volit revizi.

 

Jaký je rozdíl mezi revizí a kontrolou? A kdy je nutná revize komínu?

 

Nevíte, jestli musíte zařídit kontrolu, nebo zvolit rovnou revizi? V různých zdrojích se můžete setkat s matoucími informacemi, které nepřehledně míchají revize a kontroly do jednoho. V zákonné úpravě však jde o rozdílné úkony.

 

Revizi komína budete potřebovat v následujících situacích:

  • Při uvedení nové spalinové cesty do provozu nebo po stavební úpravě komínu,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  • před výměnou spotřebiče paliv,
  • po komínovém požáru nebo při vzniku trhlin nebo podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě.

Jak tedy vyplývá z výčtu situací, kdy je potřebná revize, jde víceméně o jednorázovou záležitost. Jakmile máte například u nového komína provedenou revizi, stačí sledovat a dodržovat stanovené lhůty pro čištění a kontroly.

 

V ostatních situacích, které nejsou uvedeny výše, stačí provádět kontrolu. Během ní se sleduje, zda technický stav spalinové cesty odpovídá bezpečnostním požadavkům. Zjišťuje se, zda jsou všechny spaliny řádně odváděny z komína. Součástí kontroly je i ověření, že se v těsné blízkosti spalinové cesty nenachází hořlavé materiály. V porovnání s minulou kontrolou či provedenou revizí by neměly být patrné žádné zásadní změny.

 

Jak často čistit a kontrolovat komín?

 

Lhůty čištění a kontrol komínů závisí na používaném palivu, výkonu připojeného spotřebiče paliv a na tom, zde je topeno pouze přes sezónu nebo celoročně. Minimálně je nutné provádět kontrolu a čištění jednou za rok. V přehledné tabulce si najděte, jaký interval platí pro vaše topné zařízení.

 

Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3 × za rok

2 × za rok

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

do 50 kW včetně

Kontrola spalinové cesty

1 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

 

Zdroj: Nový prováděcí předpis - vyhláška 34/2016 Sb. je v platnosti!, www.skcr.cz

 

Kolik to stojí?

 

Revizi komínů může provádět pouze specialista, kdy zpravidla jde o kominíka. Cena za revizi se pohybuje v rozmezí od 1000 do 2500 korun v závislosti na spalinové cestě a lokalitě.

 

Kontroly je nutné provádět ve stanovených intervalech. Ceny se liší podle lokality a většinou se pohybují od 300 do 1000 korun. Před kontrolou je vhodné nechat provést čištění komína, což stojí zhruba od 100 do 300 korun.

 

Kontrolu komína minimálně 1x za rok musí provést kominík, čištění komína ale můžete realizovat i svépomocí. Budete ovšem potřebovat základní kominické vybavení, jehož cena se může vyšplhat kolem 1 000 Kč. V případě, že nemáte bezpečný přístup ke střechy pro čištění komína ze shora, tak můžete čistit i zespodu, ale jen v případě, že výška komínu nepřesahuje šest metrů. V takovém případě se pro čištění komína využívají komínová dvířka.

 

Tip: Jaké jsou další ze zákona povinné revize, na které byste neměli zapomenout? Přečtěte si článek "Povinné revize v domě – nezapomínejte na ně" a už nikdy neprošvihnete termín pravidelné revize.

 

Rizika zanedbávání kontrol a revizí

 

Pokud nebudete dodržovat stanového lhůty čištění a kontrol, zaděláváte si na problémy. Při zjištění, že váš komín není zkontrolovaný či dokonce nemá provedenou revizi, hrozí pokuta.

 

V případě požáru a zjištění, že komín neměl platnou revizi či kontrolu ve stanovené lhůtě, vám navíc pojišťovna neuhradí škody. Snaha ušetřit tisíc korun se tak může rázem proměnit ve škodu několika miliónů korun, kterou si budete muset hradit sami.

 

Posledním a nejdůležitějším důvodem, proč nezanedbávat čištění a kontroly komínů je zdraví a bezpečnost. Ucpané a špatně průchozí spalinové cesty mohou vést k otravě oxidem uhelnatým, která může skončit fatálně.  

 

Kontrolu proveďte ještě před zahájením topné sezóny, protože nikdy nevíte, co se může stát. Konec léta a brzký začátek podzimu je proto ideální dobou. Počítejte také s tím, že kominíci budou mít v tomto období hodně práce a raději je objednejte včas.