Zkouška požární odolnosti revizních dvířek

Zkouška požární odolnosti revizních dvířek

13. 6. 2022

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií

Certifikace revizních dvířek do montované stěny pro jejich další aplikace v šachtové stěnové SDK konstrukci. 

Provedení zkoušky odolnosti revizních dvířek podle ČSN EN 1634-1+A1.

Certifikace produktu pro revizní dvířka s finální povrchovou úpravou vhodnou pro omítkové směsi s následným přemalováváním nátěrem. Tato dvířka se používají při oddělení požárních úseků, zejména šachtových stěn, tedy i v technických částí stavby.

Výsledek zkoušky byl pro naši firmu úspěšný a nyní můžeme nabídnout dvířka s odolností EI45 a EW60.