Návrh systému upevnění revizních dvířek

Společnost ZAVRZ s.r.o., společně s VŠTE v Českých Budějovicích, pracuje v současné době na novém návrhu systému upevnění revizních dvířek.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a jeho cílem je vývoj a zpracování nového unikátního systému upevnění tzv. neviditelných dvířek určených pro vstup do revizního, instalačního, šachtového či inspekčního prostoru, seřizovatelných ve třech osách. 

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #