Jediná dvířka, která otevřete i po letech. Jsou revizní dvířka ZAVRZ

Revizní dvířka s požární odolností

Při stavbě nové vícepodlažní bytové jednotky, hotelu, či administrativní budovy, či při rekonstrukcích, kde je požadavek na oddělení požárních úseků, najdou protipožární re­vizní dvířka bezkonkurenční uplatnění. Zejména tam, kde jsou potřeba dvířka, která by nebyla vidět a nenarušovala by estetický vjem.

Dokonalá funkčnost je zajištěna speciální konstrukcí dvojitého pantu chráněnou Patentovým úřadem. Pant dvířka nejdříve vysune a poté teprve otevře. Tím je zajištěn optimální vzhled (neviditelnost) dvířek a naprosto bezpečná manipulace s nimi. Proto se používají jako neviditelná revizní dvířka pod keramický obklad. Další možností je instalace protipožárních revizních dvířek do zdiva s omítkou.  Uvedenými možnostmi a vlastnostmi se tato dvířka liší od všech ostatních řešení přístupu do revizního prostoru, která jsou na trhu. Viz. technický list

Revizní dvířka s požární odolností