Jediná dvířka, která otevřete i po letech. Jsou revizní dvířka ZAVRZ

Do zděné stěny

Revizní dvířka se osadí do připraveného otvoru, který musí být min. o 15 cm širší a o 10 cm vyšší, než je rozměr dvířek vycházející z rozměru použitých obkladů.

 

Např. pro dvířka rozměru šířka 50 x výška 66 cm (obkládačky 25 x 33 - dvě na šířku a dvě na výšku) musí být připraven stavební otvor min. rozměrů 65 x 76 cm.

Umístění do stavebního otvoru a fixace

Do připraveného otvoru se vloží rám dvířek s ohledem na spárořez. Mezera mezi rámem revizních dvířek a stavebním otvorem se na několika místech vyplní stavební sádrou.

 

Zbytek spáry mezi zdí a rámem revizního dvířka vyplníme lepidlem.

 

Po vytvrzení sádry (cca 10 min) je možno začít s lepením obkladu. 
Konečná pevnost je dána slepením stěny s rámem dvířek prostřednictvím obkladu.Sádra mezi rámem a stavebním otvorem je pouze z důvodu montáže.

Obkládání dvířek

Díky systému otevírání není potřeba spára v obkladu a obklad se lepí zcela na doraz k přiloženým plastovým obkladovým lištám profilu L, které budou tvořit spáru mezi obkladem stěny a obkladem křídla dvířek.

Lišty profilu L jsou při lepení obkladu vloženy pod obklad stěny - nikoli pod obklad křídla.

Přesah obkladu z křídla na rám dvířek je na třech stranách libovolný pouze na straně pantu v rozmezí 0.4 - 1.5 cm.

 

Levá, nebo pravá?

Dvířka je možné osadit s levým i pravým otevíráním. Je třeba jen otočit WC dvířka vzhůru nohama a zasunout čepy pantů shora. Dbejte vždy na to, aby čepy pantu byly vsunuty do pantu shora a nemohly samovolně vypadnout.