Jediná dvířka, která otevřete i po letech. Jsou revizní dvířka ZAVRZ

Neskladový produkt : Do omítky

Rozměr světlosti křídla (dvířka):
x
* Zadejte velikost v mm
Počet dvířek:
ks


Cena za kus bez DPH: 0,- Kč
Cena za kus s DPH: 0,00,- Kč

Vaše cena bez dph: 0,- Kč
Vaše cena s dph: 0,00,- Kč

Protipožární revizní dvířka do omítky (přiznaná)

REVIZNÍ DVÍŘKA „CKeL“ PROTIPOŽÁRNÍ – EI 1,230 a EW 30 (do v. 710 a š. 690 mm)

Při stavbě nové vícepodlažní bytové jednotky, hotelu, či administrativní budovy, či při rekonstruk­cích, kde je požadavek na oddělení požárních úseků, najdou protipo­žární revizní dvířka s eL rámečkem bezkon­kurenční uplatnění.

Díky minimálně rušivému eL rámečku revizních dvířek jde i v tomto případě o optimální estetické řešení.

Dokonalá funkčnost je zajištěna speciální konstrukcí dvojitého pantu chráněnou patentem. Pant dvířka nejdříve vysune a teprve poté otevře. Tím je zajištěn optimální vzhled (neviditelnost) dvířek a naprosto bezpečná manipulace s nimi. Pro tyto vlastnosti se používají všude tam, kde je potřeba zajistit vysoce estetický přístup k uzávěrům vody, plynu nebo měřičům. Dvířka jsou certifikována pro instalaci do vyzděné stěny!

Uvedenými možnostmi a vlastnostmi se dvířka liší od všech ostatních řešení přístupu do revizního prostoru, která jsou na trhu.

Rozměry revizních dvířek, rámu a stavebního otvoru.

Velikost dvířek se řídí limity pro EI1,2 30, a EW 30, prostorem pro instalaci a samozřejmě požadavky zákazníka.

Protipožární re­vizní dvířka s eL rámečkem se od ostatních dvířek liší variabilitou svého rozměru.

Mohou být vysoká od 300 do 750 mm a široká 300 až 690 mm - POZOR, včetně rámečku! Osazují se do připraveného otvoru, který musí být minimálně o 20 mm širší a o 20 mm vyšší, než je rozměr dvířek.

Dvířka se vyrábějí vždy jako atypická, proto je třeba definovat požadovanou světlost otvoru.

POZOR!

U tohoto typu dvířek je nutné určit již při objednání, zda se budou otevírat na levé, či pravé straně. technický list